Kazni za prekršek:

  1. prekršek obrambnega igralca v obrambni polovici se kaznuje tako, da mora igralec iz igre za en napad. Ponovni prekršek obrambnega igralca se zopet kaznuje z izključitvijo tega igralca. Prvi izključitvi igralca lahko sledi še druga, tretja, četrta… Po metu na koš ali izgubi žoge se vsi izključeni igralci vračajo v igro. Izključeni igralci čakajo na vstop v igro ob robu igrišča izza koša.
  2. prekršek napadalca v napadu se kaznuje samo z odvzemom žoge njegovi ekipi.
  3. prvemu prekršku obrambnega igralca v obrambni polovici igrišča napadalcev se piska samo kot opozorilo, drugemu prekršku pa sledi izključitev igralca.


V primeru, da napadalec došeže koš, čeprav je bil nad njem storjen prekršek, se ta prizna in žoga se dodeli njegovi ekipi ter pri tem ni nihče izključen iz igre. Nadaljevanje igre se začne s prosto podajo.

Pri obojestranski grobosti sta izključena oba igralca za en napad. Po izključitvi obeh igralcev, se žoga dodeli ekipi, ki je imela žogo v posesti.

Namerno zaustavljanje igralca, ki plava, s potegom nazaj, se kaznuje z izklučitvijo ne glede na stran igrišča, oziroma z odvzemom žoge, če ima ekipa žogo v posesti.

V primeru, da rezervni igralci ali spremljevalci motijo potek igre, se ekipo kaznjuje za čas enega napada. Če se motenje nadaljuje, se izkjuči nasljednji igralec v igri itd.

26. pravilo - Nevarna igra:

Igralec ne sme močno zamahniti proti ali po žogi. To se označi kot nevarna igra in žoga se dodeli nasprotni ekipi.

 

 

 

 

kontakt

 

pravila
film
povezave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12