6. pravilo - Začetek igre v vsakem nizu:
Igra se začne s hitrostnim plavanjem od robu igrišča za košem do žoge na sredini igrišča, ki jo z roba bazena vrže ali spusti v vodo sodnik. Napaka ali goljufija se kaznuje z dodelitvijo žoge nasprotni ekipi.

7. pravilo - Sodniki:

Uradno tekmo vodijo 3 sodniki ali izjemoma 2 sodnika. Na neuradnih in prijateljskih tekmovanjih pa lahko sodi samo en sodnik.

Celotno tekmo morajo voditi isti sodniki.

Zapisnikarska miza je sestavljena iz dveh članov – zapisnikar in pomočnik, ki vodi semafor.

Na pomembnih tekmovanjih je prisoten tudi delegat zveze.

Če sodniki piskajo različni odločitvi, sledi sodniški posvet, kateremu sledi sporazumna sodniška odločitev.

8. pravilo - Rezervna klop:

Na rezervni klopi so lahko rezervni igralci in dva spremljevalca – trener in pomočnik.

Rezervna kolp je ob robu igrišča za košem, tako da ima ekipa rezervno klop vedno na svoji obrambni polovici.

Površina ob robu bazena (razdalje en meter) je namenjena gibanju sodnika. Trener, spremljevalec ter rezervni igralci se ne smejo gibati v igralnem in sodniškem prostoru, ki ga lahko prekorači le igralec zaradi menjave.
V primeru, da trener, spremljevalec ali igralci kršijo to pravilo, sledi izkjučitev igralca njihove ekipe za en napad ali odvzem žoge njihovi ekipi.

 

 

 

 

kontakt

 

pravila
film
povezave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12