17. pravilo - Out:

Ko se žoga dotakne stropa, roba ali ko zapusti igrišče, pomeni out in ekipa, ki se je zadnja dotaknila žoge, izgubi žogo.

18. pravilo - Nadaljevanje igre po doseženem košu, outu in prekršku:

Izvajanje začetnega meta žoge je, da igralec začne igro (po košu, po prekršku nad napadalnim igralcem na njegovi obrambni polovici ali outu), tako da poda soigralcu.

Ekipa, ki je dobila koš, izvaja met žoge izza linije koša in žačetna podaja mora biti preko linije koša. Žoga in igralec morata biti v celoti izza linije koša. Podaja izza koša preko sredine igrišča ni dovoljena v nobenem primeru. Nepravilno izvajanje meta žoge izza koša po prejetem košu, se kaznuje z odvzemom žoge ekipi.

Zadrževanje žoge ekipe, ki  je dobila koš, je kaznivo dejanje z odvzemom žoge.

Igralec ekipe, ki je dosegla koš, ne sme prijeti žoge ali se je namerno dotikati, da bi s tem zadrževal izvajanje žoge. Kazen je izključitev tega igralca, za  čas enega napada.

Igra po izključitvi obrambnega igralca ali če je bil storjen prekršek in pri tem dosežen koš, se začne s prosto podajo ekipe, ki je naredila prekršek.

19. pravilo - Čas enega napada:

Čas enega napada je do meta žoge ekipe na koš oziroma do izgubljene žoge.

 

 

 

 

 

kontakt

 

pravila
film
povezave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12