9. pravilo - Strani igrišča:

Začetne strani igrišča se določijo z žrebom – sodnik vrže kovanec v prisotnosti kapetanov ekip. Med nizi se strani menjajo, samo v zadnjem nizu pa pri enajsti točki.

10. pravilo - Gibanje z žogo:

Plavanje z žogo v roki ni dovoljeno!

Ko igralec žogo sprejme lahko:

  1. takoj poda naprej,
  2. jo spusti na vodo in zaplava z njo v poljubno smer,
  3. meče na koš.

Ko igralec žogo ponovno prime:

  1. ne sme več z njo zaplavati – 2-kratno vodenje žoge ni dovoljeno,
  2. lahko poda naprej,
  3. meče na koš.

Ko igralec prvič žogo spusti v vodo, ima možnost, da zaplava ali ponovno dvigne žogo nad gladino vode. Dvignjeno žogo lahko spusti nazaj v vodo samo 2-krat, vendar pri tem ne sme več zaplavati.
Ko žogo zadnjič dvigne  nad gladino vode,  mora obvezno podati ali metati na koš (podobno kot vodenje pri običajni košarki). Če to prekorači, sodnik piska dvojno vodenje in kazen za to je odvzem žoge njegovi ekipi.

Pri vodni košarki je dovoljeno lovljenje, metanje in podajanje žoge z obema rokama.

Ko igralec žogo ujame, je ne sme namerno potapljati, kajti kazen sledi z odvzemom žoge njegovi ekipi. Potopi jo lahko le za trenutek, da nasprotniku odmakne žogo.

 

 

 

 

 

contact

 

rules
movie
links
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12