20. pravilo - Izvajanje prostega meta žoge:

Met proste žoge mora ekipa izvajati v treh sekundah po sodnikovem znaku, vendar ne sme metati namerno v nasprotnega igralca ali namenoma poškropiti sodnika. Nepravilni prosti met žoge je takrat, ko žogo vržeš direktno v out ali čez polovico igrišča. Kazen za kršenje tega pravila je izključitev igralca za en napad. 

V primeru, da ekipa tudi po drugem sodnikovem znaku, v treh sekundah ne odigra prostega meta žoge  (vrže žoge v igro), sodnik piska izključitev igralcu, ki zadržuje žogo.

Zahteva se, da je igralec odmaknjen od prosto podane žoge vsaj en meter, tako da ima nasprotni igralec nemoten dostop do nje. Če igralec moti ali ovira sprejem proste žoge, se ga opozori s sodniškim piskom. Če se ta igralec ne odmakne, se ga po drugem sodniškem pisku izključi.

21. pravilo - Menjava:

Menjava se izvrši v zadnjih dveh metrih ob robu igrišča za košem in to le iz vode.
Igralec pri menjavi ne sme skočiti v bazen.

Rezervni igralec se lahko zadržujejo na rezervni klopi ali v vodi ob robu igrišča za košem svoje obrambne polovice. Če ti igralci zapustijo rob bazena oz. zaplavajo v igrišče, se smatra, kot da bi napačno menjali ali kot da je šesti igralec v igri.
Napačna menjava, prezgodnji vstop v igro ali šesti igralec v igri, se kaznjuje z odvzemom žoge ekipi, ki jo ima v posesti, ali pa se izključi en igralec ekipi, ki nima v posesti žoge.

22. pravilo - Odmor zaradi poškodbe:

Odmor zaradi poškodbe lahko odredita samo sodnika. Preden odredita znak za odmor, morata počakati, da moštvo, ki ima žogo, konča napad. Igro pa lahko prekineta takoj, če menita, da je treba zaščititi poškodovanega igralca.

 

 

 

 

 

contact

 

rules
movie
links
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12