23. pravilo - Mrtva žoga postane:

  1. če dva ali več igralcev držijo žogo približno tri sekunde,
  2. če igralec žogo zadržuje pod vodo več kot le trenutek.

24. pravilo - Sodniški met:

Sodniški met se dosodi, če žoga postane mrtva.

Sodnik izvaja sodniški met tako, da žogo meče med dva nasprotna igralca.

25. pravilo - Prekrški:

V primeru, da igralec fizično napade in poškoduje sodnika tekmovanja, je izključen doživljenjsko.
V primeru, da igralec namerno udari ali vrže žogo v drugega igralca ali drugo prisotno osebo (trener, gledalec...) ali to dejanje samo nakaže, sledi kazen takojšnje izključitve do konca tekme in še na eni ali večih tekmah. O tej kazni odloča komisar tekmovanja in njegove odločitve so dokončne.

Prkršek je:

  1. nešportna poteza, žaljenje sodnika, nasprotnega igralca ter glasno preklinjanje,
  2. plavanje pod vodo in igra z nogo,
  3. v primeru, da se igralec med igro oprijema, vlečte ali odriva od roba igrišča,
  4. špricanje nasprotnega igralca v oči,
  5. ko igralec naredi prekršek nad igralcem, ki izvaja začetni met žoge,
  6. ko igralec objame nasprotnega igralca od zadaj,
  7. obešanje, počivanje, oprijemanje ali namerno premikanje koša med igro,
  8. obešanje na koš po zabijanju.

Prekrške sodnik kaznuje za čas enega napada samo z odvzemom žoge ali izključitvijo igralca, odvisno ali ima ekipa žogo v posesti ali ne.

 

 

 

 

contact

 

rules
movie
links
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12